Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Reforma edukacji

Informacje dotyczące reformy systemu oświaty w Polsce:


na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej -  www.reformaedukacji.men.gov.pl. 

oraz na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

kontakt telefoniczny:17 867-11-13

poczta elektroniczna: reformaedukacji@ko.rzeszow.pl