Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Świetlica

 Świetlica Szkolna  czynna jest

 poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek -  od godz.12.30 do  godz.14.30   

      

 świetlica

Działalność opiekuńczo-wychowawcza świetlicy
obejmuje wszystkich uczniów naszej szkoły.

 

 Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie spędzają czas między lekcjami,

a także po ich zakończeniu oczekując na autobus szkolny bądź rodziców.

 

Świetlica funkcjonuje w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.

Czas oraz godziny pracy dostosowane są do potrzeb uczniów. 

 

 Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom

po zajęciach lekcyjnych, w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków
do wypoczynku, zabawy i odrabiania prac domowych.

 

 W świetlicy uczniowie mają czas na zajęcia swobodne,

zgodnie z ich zainteresowaniami. 

Wraz z nauczycielem dbają o estetykę i ciekawy wygląd świetlicy.

KODEKS OBOWIĄZUJĄCY W ŚWIETLICY

 

 Niech innym będzie z nami miło!

      Zwracamy się do wszystkich z szacunkiem.

       Słuchamy się nawzajem.

      Zachowujemy się cicho.

  Dbamy o sprzęty i wyposażenie świetlicy.

      Konflikty rozwiązujemy pokojowo.

              Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.

     Ze świetlicy wychodzimy tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela.

      W czasie zabaw ruchowych uważamy na innych i na siebie.

       W czasie gier stosujemy się do zasad i poleceń nauczyciela.

     W sali poruszamy się spokojnie.

      Udział w zajęciach jest dobrowolny.

            Wykonujemy polecenia nauczycieli. 

 

Artykuły