Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Biblioteka

„Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem.”

                                                                         (Kornel Makuszyński) 

biblioteka

 Biblioteka szkolna zaprasza uczniów

PONIEDZIAŁEK  OD GODZ. 9:35  DO  GODZ. 10:35

 WTOREK  OD GODZ. 9:35  DO  GODZ. 10:35

 ŚRODA  OD GODZ. 10:35  DO  GODZ. 11:35

 CZWARTEK  OD GODZ. 8:45 DO  GODZ. 9:45

 PIĄTEK  OD GODZ. 10:35  DO  GODZ. 11:35

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK 

1. Z wypożyczalni i czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

2. Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni i czytelni.

3. W wypożyczalni należy mówić półgłosem.

4.  Do biblioteki należy wchodzić spokojnie, z czystymi rękami i bez śniadania.

5. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych przez siebie książek.

6. Uczeń, u którego w domu panuje choroba zakaźna, nie może korzystać z biblioteki.

7. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

8. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

9. W każdym roku szkolnym wszystkie wypożyczone książki winne być zwrócone do biblioteki do końca roku szkolnego.

 10. WYPOŻYCZAMY RÓWNIEŻ NA WAKACJE!