Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 


SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

 

 jest prowadzona pod patronatem
Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku.
Członkami są uczniowie klas 1-3.

 

 Celem Szkolnej Kasy Oszczędności jest:

 - propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów

- kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania

- racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami

- przyzwyczajanie do wytrwałości w oszczędzaniu

- pozyskiwanie nowych członków.

 

  

W roku szkolnym 2017/2018  odbywa się konkurs 
 

 „Mistrz oszczędzania”

 

 Wyniki oszczędzania w poszczególnych klasach podawane będą co miesiąc na tablicy ogłoszeń MSU, a wynik konkursu ogłoszony pod koniec roku szkolnego.