Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Logopeda

 ZABURZENIA MOWY

 Zadaniem logopedy jest zapobieganie zaburzeniom mowy (profilaktyka), rozpoznawanie (diagnoza) oraz usuwanie wad wymowy w trakcie terapii logopedycznej. 

Do najczęściej spotykanych zaburzeń mowy zalicza się:

 seplenienie międzyzębowe - w czasie wymawiania głosek takich, jak np. s, z, c, dz język wsuwany jest między zęby;

seplenienie proste - to najczęściej zamiana głosek sz, ż, cz, dż na s, z, c, dz np. zamiast szkoła - skoła;

rotacyzm - brak głoski r lub nieprawidłowa jej wymowa;

bezdźwięczność - głoski dźwięczne ulegają ubezdźwięcznieniu np. woda - fota;

mowa cicha, niewyraźna lub gwarowa np. kiedy - kedy.

 KOREKCJA WAD WYMOWY

 Korekcja wad wymowy polega na: 

- usprawnianiu narządów artykulacyjnych (języka, warg);

- ćwiczeniach oddechowych;

- kształtowaniu słuchu fonematycznego (wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków mowy);

- wywoływaniu, korygowaniu i utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek w izolacji, sylabie, wyrazie, zdaniu i dłuższych wypowiedziach.  

Artykuły