txtMenuT.jpgtxtMenuB.jpg
txtAnkieta.jpg

Czy podoba Ci się strona internetowa szkoły?                

Pokaż wyniki
txtAnkietaB.jpg
Logo BIP

I GMINNY KONKURS RECYTACJI POEZJI PATRIOTYCZNEJ „Moja Ojczyzna w moim sercu”

Jesteś tu: Strona główna » I GMINNY KONKURS RECYTACJI POEZJI PATRIOTYCZNEJ „Moja Ojczyzna w moim sercu”

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAHUTYNIU
OGŁASZA I GMINNY KONKURS RECYTACJI POEZJI PATRIOTYCZNEJ

„Moja Ojczyzna w moim sercu”

POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAGÓRZ

Konkurs zachęca do promowania wśród dzieci treści o tematyce patriotycznej, przypomina o świętach narodowych, symbolach państwowych, wzmacnia pamięć narodową.

I. ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa Zahutyniu.

 

II. PARTRONAT: Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz.


III. CELE KONKURSU:

 • pielęgnowanie postaw patriotycznych,
 • popularyzowanie poezji o tematyce  patriotycznej,
 • zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej
  i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami,
 • rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej,
 • upowszechnianie kultury języka wśród dzieci,
 • utrwalanie poczucia dumy narodowej,
 • rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci, promocja talentów.

 

IV. TERMIN  I MIEJSCE KONKURSU:

 • 15  listopada 2017 r.  godz. 9.00
 • Szkoła Podstawowa w Zahutyniu, Zahutyń 111, 38-500 Sanok.

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-III szkół podstawowych oraz  dzieci sześcioletnie uczęszczające do szkół i przedszkoli na terenie  Gminy Zagórz,
 • jury oceniać będzie uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria -  oddziały przedszkolne i kl. I, II kategoria - kl. II i  III,
 • placówkę  może reprezentować: 3 przedstawicieli, w tym - oddziały przedszkolne i kl. I – 1  uczestnik, kl. II i III – 2 uczestników,
 • każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji 1 wiersza o tematyce patriotycznej  dostosowanej do możliwości odtwórczych wykonawcy; czas występu nie powinien przekraczać 3 minut.

 

VI. KRYTERIA OCENY:

Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatora konkursu według następujących kryteriów:

 • dobór i rozumienie tekstu,
 • dykcja oraz opanowanie tekstu,
 • interpretacja utworu,
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

VII. NAGRODY:

 • uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające ich udział w konkursie,
 • laureaci (I-III miejsce) – dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

VIII. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są na karcie zgłoszeń do 6 listopada 2017 roku na adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Zahutyniu, Zahutyń 111, 38-500 Sanok lub  e-mailem na adres: spzahutyn@interia.pl, (karta zgłoszenia w załączniku).

IX. INFORMACJE DODATKOWE:

 • Kolejność prezentacji ustala organizator.
 • Należy uzyskać zgodę rodziców uczniów biorących udział w konkursie na wykorzystanie przez organizatora danych osobowych i publikację wizerunku (zgoda w załączniku).
 • Prosimy, aby dzieci miały obuwie zamienne (konkurs odbywał się będzie na sali zabaw wyłożonej dywanem).
 • Wszelkie informacje pod numerem szkoły 13 46 42585

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania