Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Historia

Artykuły

 • Lekcja klasa IV i V

  Klasa IV
   
  Wykonaj zadania ze str. 110 w podręczniku (Podsumowanie III). Odpowiedzi prześlij na adres: zosiasnk@wp.pl w terminie do 05. 06. 2020 r.
   
  Klasa V
   
  Zapoznaj się z treścią lekcji w podręczniku str.183-187(Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów), a następnie w zeszycie przedmiotowym wykonaj zadanie 1,2,3 i 4 ze str.187
  Odpowiedzi prześlij na adres:
  Czytaj Więcej o: Lekcja klasa IV i V
 • Lekcja klasa IV i V

  Klasa IV
  Zapoznaj się z treścią lekcji "Maria Skłodowska- Curie - polska noblistka" (str.104-107 w podręczniku), a następnie wykonaj zadania:
  1. Na przełomie których wieków żyła Maria Skłodowska-Curie?
  2. W jakich dziedzinach nauki otrzymała Nagrodę Nobla?
  3. Wypisz polskich noblistów i podaj dziedziny w jakich zostali laureatami.
   
  Odpowiedzi prześlij na adres: Czytaj Więcej o: Lekcja klasa IV i V
 • Lekcja klasa V

  Przeczytaj treść lekcji Kryzys i odbudowa państwa polskiego str.175 - 178, a następnie na podstawie mapy ze str.177 odpowiedz na pytania:
  1. Jakie obszary przyłączył do swojego państwa Kazimierz Odnowiciel?
  2. Wymień miasta, które były siedzibami biskupstw lub arcybiskupstw.
  3.Wymień daty oraz kierunki wypraw Bolesława Śmiałego.
  4. Jakie dzielnice i terytoria wchodziły w skład...
  Czytaj Więcej o: Lekcja klasa V
 • Lekcja klasa IV i V

  Klasa IV

   Przeczytaj tekst lekcji:" Romuald Traugutt i powstanie styczniowe" (str. 99- 103 w podręczniku), a następnie w zeszycie przedmiotowym odpowiedz na pytanie 1,2 i 3 ze str.103. Nie wysyłaj odpowiedzi - sprawdzę po powrocie.

   
  Klasa V
   Przeczytaj tekst lekcji: " Polska Bolesława Chrobrego" w podręczniku str.170 - 174, a następnie wykonaj zadania:

  1. Opisz misję biskupa...

  Czytaj Więcej o: Lekcja klasa IV i V
 • Lekcja klasa IV i V

  Klasa IV
  Przeczytaj treść lekcji "Józef Wybicki i hymn polski", a następnie w zeszycie przedmiotowym wykonaj zadanie 1,2,3 i 4 ze str.98 w podręczniku.
  Zadanie do wysłania - Napisz wypracowanie na temat: Jakich wydarzeń historycznych dotyczą słowa każdej zwrotki Mazurka Dąbrowskiego? ( pomocny będzie tekst ze str.96-97 w podręczniku).
  Wypracowanie prześlij na adres:
  Czytaj Więcej o: Lekcja klasa IV i V
 • Lekcja dla klasy V

  Przeczytaj tekst w podręczniku str. 170-174 ( Polska Bolesława Chrobrego), a następnie w zeszycie przedmiotowym odpowiedz na pytania ze str.174.(nie wysyłaj ).
  Zadanie do wysłania: narysuj komiks o misji biskupa Wojciecha (może być w zeszycie lub oddzielnej kartce z bloku rysunkowego) i wyślij zdjęcie na adres: zosiasnk@wp.pl
  Termin odesłania 11.05.2020r.
  Czytaj Więcej o: Lekcja dla klasy V
 • Lekcja dla klasy IV i V

  Klasa IV
  Zapoznaj się z treścią lekcji "Tadeusz Kościuszko - dowódca powstania" ( podręcznik str. 89-93), a następnie wykonaj zadania:
  1. Wyjaśnij pojęcia: powstanie i kosynierzy. 
  2. Kim był Wojciech Bartos?
  3. Wymień miejsce największego zwycięstwa i największej klęski powstańców.
  4. Podaj datę trzeciego rozbioru Polski i napisz jakie państwa dokonały...
  Czytaj Więcej o: Lekcja dla klasy IV i V
 • Zadania dla klasy IV i V

  Klasa IV
   
  Przeczytaj tekst z podręcznika str.80-84 Wiek XVII - stulecie wojen, następnie wykonaj zadania:

   

  1. Dlaczego najazd szwedzki z lat 1655-1660 nazwano potopem?
  2. Co wydarzyło się w Wiedniu w 1683 r.?
  3. Czym była husaria?
  4. Kim byli: Jan III Sobieski, Stefan Czarniecki, Augustyn Kordecki?
  5. Na podstawie mapy ze srt. 83 wypisz miejsca i daty największych...
  Czytaj Więcej o: Zadania dla klasy IV i V
 • Zadania klasa IV i V

  Klasa IV
  Wykonaj ćwiczenia ze str. 74 w podręczniku ( Podsumowanie działu II). Odpowiedzi prześlij ( w Wordzie lub zdjęcie z zeszytu) na adres: zosiasnk@wp.pl  w terminie do 24.04.2020r.
   
  Klasa V
  Wykonaj zadania ze str. 158  w podręczniku ( Podsumowanie działu V). Odpowiedzi prześlij (w Wordzie lub zdjęcie z zeszytu) na adres: zosiasnk@wp.pl w terminie do 24.04.2020r.
  Czytaj Więcej o: Zadania klasa IV i V
 • Zadanie na dla klasy IV i V

  Klasa IV
  Przeczytaj tekst ,,Mikołaj Kopernik - wielki astronom" 
  (str.71 w podręczniku) i odpowiedz na pytania:
   
  1. Kiedy i gdzie urodził się Mikołaj Kopernik?
  2. Dlaczego o Koperniku mówi się , że "wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię"?
  3. Narysuj model budowy układu słonecznego według teorii Kopernika.
   
  Klasa V 
  Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str.153 - 157...
  Czytaj Więcej o: Zadanie na dla klasy IV i V
 • Zadania dla klasy IV i V

  Przesyłam ćwiczenia dla 4 i 5 klasy. Po przeczytaniu tekstu z podręcznika proszę wykonać ćwiczenia w zeszycie. Karty pracy w zączniku.

  Klasa IV str.62-65, klasa V str.142-147. W tytule karty pracy jest temat lekcji z podręcznika w spisie treści proszę odnaleźć. Proszę odrabiać zadania i je składać, będziemy oceniać po powrocie do szkoły.

  Czytaj Więcej o: Zadania dla klasy IV i V