Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Oddział przedszkolny

Oddział przedszkolny mieści się na parterze budynku szkoły. Uczęszczają do niego dzieci w wieku 3-6 lat. Nasi podopieczni mają do dyspozycji dwie jasne, przestronne sale do zajęć edukacyjnych i zabawy,  wyposażone w niezbędne środki dydaktyczne oraz zabawki.  Naszym nadrzędnym zadaniem jest troska o zdrowie, bezpieczeństwo  oraz  prawidłowy rozwój wychowanków. Staramy się, aby czas spędzony w naszym przedszkolu był dla dzieci radosny i twórczy. Jednym z naszych priorytetowych zadań jest współpraca z rodzicami. Cenimy sobie troskę i zaangażowanie rodziców w sprawy naszej placówki. Swoją działalnością wychowawczą   i edukacyjną, a także poprzez współpracę ze środowiskiem staramy się być aktywną cząstką naszej lokalnej społeczności.  Dzieci biorą udział w zajęciach objętych podstawą programową oraz zajęciach  z języka angielskiego, religii, logopedii i rytmiki. Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 16.00. Bale, uroczystości, wycieczki, goście, zabawy, edukacja, śmiech -  wszystko to stanowi część naszego życia przedszkolnego.

Artykuły