Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 Education A1 dla Uczniów i Nauczycieli naszej Szkoły

Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny-Prażmowskiego w Zahutyniu wdrożyła pakiet usług Microsoft Office 365 Education A1 dla Uczniów i Nauczycieli naszej Szkoły. Uczniowie i nauczyciele uzyskują bezpłatny dostęp do flagowych aplikacji Microsoftu m.in. Word, Excel, PowerPoint. Ponadto wszyscy uzyskują dostęp do znanego klienta poczty elektronicznej Outlook oraz miejsca na dysku wirtualnym o pojemności 1TB. Warsztat nauczyciela może być wzbogacony o aplikacje do pracy zespołowej, wideokonferencji i tworzenia witryn stron internetowych. Licencja Office 365 Educatian A1 pozwala na bezpłatne korzystanie z oferowanych programów w wersji webowej poprzez przeglądarkę internetową i wymaga dostępu do sieci Internet. Bogactwo darmowego pakietu Office 365 A1 dla edukacji sprawia, iż jest to obecnie najlepsze tego typu rozwiązanie na rynku edukacyjnym, zarówno do prowadzenia nauki zdalnej, jak i nauczania klasycznego czy też hybrydowego. Licencja pozwala na instalację usługi na komputerach stacjonarnych i mobilnych,  na platformach systemu Windows, iOS i Android. 

Uruchomianie platformy zbiegło się w czasie z gwałtownym wzrostem zapotrzebowania na narzędzia zdalnego nauczania w okresie pandemii COVID-19 a proces wdrażania rozpoczął się w marcu 2020 roku i m.in. na tej platformie było prowadzone zdalne nauczanie dla klas 2, 4 i 5. Wiele dostępnych dziś niezależnych analiz wskazuje, że platforma Office 365 jest zdecydowanym liderem wśród dostępnych rozwiązań, co potwierdzają statystyki jej wykorzystania w oświacie europejskiej i na innych kontynentach. Wybrany model nie generuje żadnych kosztów tak po stronie Szkoły jak i Ucznia oraz Nauczyciela. Wybranie jednolitej platformy  wzbogaconej o pakiet programów Microsoft ułatwi Nauczycielom i Uczniom współpracę, kontakt i zdalne nauczanie bez konieczności stosowania wielu różnych platform do komunikacji. Na wybór tej platformy miało też wpływ zagwarantowanie bezpieczeństwa w korzystaniu z cyfrowych usług wszystkim użytkownikom. 

Każdy użytkownik ww. platformy udostępnionej w domenie spzahutyn.onmicrosoft.com musi się zapoznać z "Regulaminem usługi Microsoft Office 365 dla Uczniów i Nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Władysława Beliny-Prażmowskiego w Zahutyniu" a opiekun prawny ucznia musi wyrazić zgodę na utworzenie konta w usłudze Office 365 (wzór oświadczenia jest załącznikiem do regulaminu). 

 

Poniżej link do "Regulamin usługi Microsoft Office 365 dla Uczniów i Nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Władysława Beliny-Prażmowskiego w Zahutyniu" oraz wzór oświadczenia opiekuna prawnego ucznia:

"Regulamin usługi Microsoft Office 365 dla Uczniów i Nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Władysława Beliny-Prażmowskiego w Zahutyniu"

"wzór oświadczenia opiekuna prawnego ucznia"

 

Logowanie do usługi Office 365

Office 365