Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 

Rozpoczęcie roku szkolnego: 01.09.2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna:  23 - 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe: 14 – 27 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno wychowawczych: 24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r. 

 

DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY:

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2021 r.,

Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2021 r.,

Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2022r.,

Nowy Rok – 1 stycznia 2022 r.,

Trzech Króli – 6 stycznia 2022 r.,

Wielkanoc – 4 kwietnia 2022 r.

Poniedziałek Wielkanocny – 5 kwietnia 2022 r.,

Święto Pracy – 1 maja 2022 r.,

Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2022 r.,

Boże Ciało – 3 czerwca 2022 r

 

DNI DODATKOWO WOLNE USTALONE PRZEZ DYREKTORA:

 

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI:  

 

POSIEDZENIA  RADY  PEDAGOGICZNEJ:

1.  31 stycznia , 15 czerwca 2022 r.  -  klasyfikacyjne

2.  3 lutego, 28 czerwca 2022 r. - plenarne

3.  wrzesień, październik,grudzień 2021 r.  luty, kwiecień 2022 r.  - szkoleniowe

4.  spotkania robocze według potrzeb.