Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 roku odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego, poprzedzona mszą świętą. Uroczystość miała wyjątkowy charakter, nie tylko ze względu na sytuację panującą w kraju, ale również z powodu zmiany na stanowisku dyrektora w naszej szkole. Pani Wandzie Izdebskiej pełniącej przez 24 lata funkcję dyrektora szkoły za sumienną pracę na tym stanowisku   serdecznie podziękowali:   Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,  pracownicy szkoły oraz społeczność uczniowska. Nowym dyrektorem została pani Małgorzata Wasylczyszyn.