Szkoła Podstawowa im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu

#challengedziengodnosci

Na zaproszenie ŚDS w Wolicy  w dniu 17.05.2021r. nasza szkoła  wzięła  udział w akcji #challengedziengodnosci. Za nominację dziękujemy!